Програми екзаменів

РОЗПОРЯДЖЕННЯ про затвердження складу Екзаменаційних комісій

 Спеціальність 022 Дизайн, перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

Спеціальність 022 Дизайн,  другий (магістерський) рівень вищої освіти

 Спеціальність 023 Образотворче мистецтво, перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

Спеціальність 023 Образотворче мистецтво, другий (магістерський) рівень вищої освіти

Спеціальність 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація, перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

Освітня програма 023.00.02 Цифрове етномистецтво