Напрями науково-дослідної діяльності кафедри

Наукова діяльність

доцента кафедри образотворчого мистецтва

ЗАЙЦЕВОЇ Вероніки Іванівни

Статті у наукових фахових виданнях:

 • Зайцева В. І. Образно-візуальна мова ілюстрування поеми «Енеїда» Івана Котляревського в українській книжковій графіці 10 – 60-х рр. ХХ ст. / В. І. Зайцева // Вісник Харківської Державної Академії дизайну і мистецтв, випуск 1, 2017 р. – С. 43-50.
 • Зайцева В. І. Традиції і пошуки в галузі архітектоніки українського книжкового мистецтва / В. І. Зайцева // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури № 36: збірник наукових праць / Київ, НАКККіМ, 2016 р. – С. 261-267.
 • Зайцева В. І. Мистецька спадщина ілюстрування творів Івана Котляревського як стильовий орієнтир у сучасній українській книжковій графіці / В. І. Зайцева // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури № 37: збірник наукових праць / Київ, НАКККіМ, 2016 р. – С. 192-199.

Статті у наукових виданнях:

 • Зайцева В. І. Ілюстрування поеми «Енеїда» Івана Котляревського зарубіжними художниками / В. І. Зайцева // Арт-простір: науковий журнал / Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, Київ. нац. Ун-т ім. Т. Шевченка ; редкол. Школьна О. В. (головн. ред.), Бацак К. Ю., Ізваріна О. М., Криволапов М. О. – К.: Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2018. – Вип. 3. – С. 76-80.
 • Зайцева В. І. Творчість Володимира Голозубова як невід’ємна складова української книжкової / В. І. Зайцева // Арт-простір: культурно-мистецький альманах / Київ. ун-т ім. Б. Грінченка; редкол. Ю. В. Романенкова, С. Б. Ніконова, Л. В. Бех та ін. – Вип. 1. – К.: Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2015. – С. 53-57.

Матеріали науково-практичних конференцій:

 • Зайцева В. І. Вивчення традицій українського книжкового мистецтва на прикладі ілюстрування творів Івана Котляревського / В. І. Зайцева // ADVANCES OF SCIENCE: Proceedings of articles the international scientific conference. Czech Republic, Karlovy Vary – Ukraine, Kyiv, 28 september [Electronic resource]. – Czech Republic, Karlovy Vary: Skleněný Můstek – Ukraine, Kyiv: MCNIP, 2018. – P. 842-849.
 • Зайцева В. І. Особливості образно-візуальної мови ілюстрування поеми «Енеїда» Івана Котляревського художниками за межами України / В. І. Зайцева // Міжнародна науково-практична конференція НСХУ–80 років суспільного досвіду, Київ, НСХУ (12 грудня 2018 р.).
 • Зайцева В. І. Українська книжкова графіка першої третини ХХ століття як об’єкт історико-мистецтвознавчих досліджень / В. І. Зайцева // IV Міжнародна науково-практична конференція «Професійна мистецька освіта і художня культура: виклики ХХІ століття», Київ. ун-т ім. Б. Грінченка 12-13 квітня 2018 р.(участь засвідчує Сертифікат).
 • Зайцева В. І. Образно-візуальна мова ілюстрування творів Івана Котляревського у контексті творчого методу / В. І. Зайцева // ІІІ Міжнародна науково-практична конференція. Професійна мистецька освіта і художня культура: виклики ХХІ століття, Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, (30 березня, 2017).
 • Зайцева В. І. Образно-візуальна мова ілюстрування п’єси «Наталка Полтавка» Івана Котляревського на прикладі творчості Миколи Компанця / В. І. Зайцева // Всеукраїнська науково-теоретична конференція. Українське суспільство: основні виміри. Київ, 25 травня 2017 р. – К.: НАКККіМ, 2017. – С. 68-69.
 • Зайцева В. І. Традиции и поиски в области книжной графики на примере творчества Георгия Нарбута (киевский период) / В. І. Зайцева // Наука 21 века: вопросы, гипотезы, ответы, №3 (18), науковий журнал (РИНЦ), розділ Искусствоведение, м. Таганрог, Росія, 2016.
 • Зайцева В. І. Мистецька спадщина творчого доробку майстрів української книжкової графіки / В. І. Зайцева // ІІ Міжнародна науково-практична конференція. Сучасні тенденції розвитку освіти і науки в інтердисциплінарному контексті. Полонійна Академія в Ченстохові, Польща в секції сучасне мистецтвознавство в системі художньої культури, (24-25 березня 2016). – С. 106-107.
 • Зайцева В. І. Традиції і пошуки в галузі української книжкової графіки / В. І. Зайцева // ІІ Міжнародній науково-практичній конференції. Професійна мистецька освіта і художня культура: виклики ХХІ ст. секція сучасне мистецтвознавство в системі художньої культури, (14-15 квітня 2016).
 • Зайцева В. І. Ілюстрування творів Івана Котляревського видатними графіками «шестидесятниками» як стильовий орієнтир у сучасному мистецтві української книжкової графіки / В. І. Зайцева // Всеукраїнська науково-теоретична конференція. Другі наукові читання, присвячені пам’яті доктора історичних наук професора О.І. Путро в секції: Культурно-мистецький простір сучасної України: стан та тенденції розвитку. НАКККiМ, (21 листопада 2016).
 • Зайцева В. І. Ілюстрування творів Івана Котляревського в історичних умовах 30-40-х років ХХ століття / В. І. Зайцева // Міжнародна наукова конференція. Четвертих наукових читань пам’яті академіка Платона Білецького (1922–1998). НАОМА, (26 листопада 2016).
 • Зайцева В. І. Традиції і пошуки в галузі архітектоніки українського книжкового мистецтва / В. І. Зайцева // науково-мистецька конференція, Умань, (08.10.2015).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

  Наукова діяльність

  аспіранта кафедри декоративного мистецтва і реставрації

  БАРБАЛАТ Олександри Володимирівни

  Статті у наукових фахових виданнях:

  • Барбалат О. В. Форма та зміст у дизайні ювелірних виробів [Текст] / О. В. Барбалат // «Современные тенденции развития науки» (г. Харьков, 26-27 мая 2017 г.). – Херсон : Издательский дом «Гельветика», 2017. – С. 7-9.

  Статті у наукових виданнях:

  • Barbalat A. Technika gorącej emalii – zdumiewająca sztuka znana od dawna. Emalię jako kosztowną wstawką w wyrobach jubilerskich / О. В. Барбалат // Арт-простір: науковий журнал / Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, Київ. нац. Ун-т ім. Т. Шевченка ; редкол. Школьна О. В. (головн. ред.), Бацак К. Ю., Ізваріна О. М., Криволапов М. О. – К.: Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2018. – Вип. 3. – С. 120-122.

   Виступи на наукових конференціях:

  • Барбалат О. В. Ідеї з архівів Всесвіту, вкарбовані у вічність: Творчість сучасного художника – майстра художньої обробки металу – ювеліра-модельєра Максима Столяра / О. В. Барбалат // Щорічна науково-практична конференція Національного музею історії України (доповідь)
  • Барбалат О. В. Участь у Міжнародному симпозіумі з емалі (м. Кечкемет, Угорщина, 25. 08.2016 р. – 30.08.2016 р.)

  Художня творча та виставкова діяльність:

  • Барбалат О. В. виставка «Ювелірний салон» та конкурс ювелірних виробів «Лазурная волна», м. Одеса, 9 - 12 серпня 2018 р.
  • Барбалат О. В. IX Міжнародний пленер «Braterskie Spojrzenie», 20.08.2018 - 30.08.2018 р., Krynica-Zdroj, Poland.
  • Барбалат О. В. 36 Міжнародна виставка ювелірних виробів «ЮВЕЛІР ЕКСПО УКРАЇНА» (визнана UFI). Київ, 15-18 листопада 2018 року,.
  • Барбалат О. В. Всеукраїнська виставка «КВАДРА міні-метал. Ювелірне – мистецтво – емалі». Національний музей українського народного мистецтва під патронатом Департаменту культури Київської міської державної адміністрації, м. Київ, 15. 11. 2018 р. - 15. 12. 2018 р.
  • Барбалат О. В. Міжнародний фестиваль ковалів, в м. Ібзіц, Австрія 13 – 16 грудня 2018 р.
  • Барбалат О. В. Майстер-класи з гарячої емалі // Міжнародна виставка ювелірного мистецтва «ЮвелірЕкспо Україна» (м. Київ, 17. 11. 2016 р. – 20. 11. 2016 р., 25. - 28. 05. 2017 р.).
  • Барбалат О. В. Міжнародна виставка «Ювелірний салон» (02. 03. 2017 р. -05. 03. 2017 р., м. Одеса)
  • Барбалат О. В. VII Міжнародна виставка-пленер «BRATERSKIE SPOJRZENIE» SPOTKANIE W ZIMIE (17. 02. 2017 р. - 27. 02. 2017 р., м. Криниця-Здруй, Польща). Майстер-класи з художньої гарячої емалі у рамках виставки.
  • Барбалат О. В. Міжнародна ювелірна виставка Гал Експо (м. Львів, 08. 06. 2017 р. – 11. 06. 2017 р.) Майстер-класи з художньої гарячої емалі у рамках виставки.
  • Барбалат О. В. I Міжнародний фестиваль «Fontanna talentow» (30. 04. 2017 р. – 04. 05. 2017 р., м. Криниця-Здруй, Польща). Майстер-класи з художньої гарячої емалі у рамках виставки.
  • Барбалат О. В. Міжнародна виставка «Ювелірний салон» (01. 12. 2016 р. -04. 12. 2016 р., м. Одеса)
  • Барбалат О. В. Міжнародний фестиваль «Flammende Schmiedeweihnacht» (17. 12. 2016 р. - 18. 12. 2016 р., м. Ібзіц, Австрія, призове місце фестивалю). Майстер-класи з художньої гарячої емалі у рамках виставки.
  • Барбалат О. В. Майстер-класи з художньої гарячої емалі у рамах міжнародної виставки «Стиль» (м. Львів, жовтень 2016 р.)
  • Барбалат О. В. Міжнародна виставка «Christkindl-markt» (19. 12. 2016 р. -20. 12. 2016 р., м. Зальцбург, Австрія). Майстер-класи з художньої гарячої емалі у рамках виставки
  • Барбалат О. В. XLII Nemzetközi Zománcművészeti Alkotótelep záró kiállítására, 29. 07. 2016 р., м. Кечкемет, Угорщина.
  • Барбалат О. В. 32 Міжнародна виставка ювелірних виробів «ЮВЕЛІР ЕКСПО УКРАЇНА» (визнана UFI). Київ, 17 – 20 листопада 2016 р.
  • Барбалат О. В. 31 Міжнародна виставка ювелірних виробів «ЮВЕЛІР ЕКСПО УКРАЇНА» (визнана UFI). Київ, 12 – 15 травня 2016 р.
  • Барбалат О. В. 30 Міжнародна виставка ювелірних виробів «ЮВЕЛІР ЕКСПО УКРАЇНА» (визнана UFI). Київ, 12 – 15 листопада 2015 р.
  • Барбалат О. В. 29 Міжнародна виставка ювелірних виробів «ЮВЕЛІР ЕКСПО УКРАЇНА» (визнана UFI). Київ, 14 – 17 травня 2015 р.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

   Наукова діяльність

   старшого викладача кафедри декоративного мистецтва і реставрації

   ПРОХОРОВОЇ Наталії Анатоліївни

   Статті у наукових фахових виданнях:

   • Прохорова Н. А. Академічний рисунок як фундамент творчої грамотності для формування творчої особистості / Н. А. Прохорова // АРТ-ПРОСТІР: науковий журнал / Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка; редкол.: Ю. В. Романенкова,  С. Б. Ніконова, Л. В. Бех, Ю. Л. Афанасьєв та ін. – Вип. 2. – К.: Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2016. – С. 99-102.

   Матеріали конференцій, тези доповідей:

   • Прохорова Н. А. Формування художньо-творчої активності студентів на заняттях з дисципліни «Рисунок» (досвід мистецьких ВНЗ України) / Н. А. Прохорова // Materials of the X International scientific and practical conference, «Modern european science – 2014». – Sheffield: Science and education LTD, 2014. – Volume 7. Pedagogical sciences. – С. 33-37.
   • Прохорова Н. А. Строгановская школа рисунка: наследие, проверенное временем / Н. А. Прохорова // ór artykułów naukowych. Konferencji Miedzynarodowej NaukowoPraktycznej "Priorytetowe obszary nauki" (29.11.2015 – 30.11.2015) – Warszawa: Wydawca: Sp. z o.o. «Diamond trading tour», 2015. – С. 41-43.
   • Прохорова Н. А. Інформаційно-комунікаційні технології у навчанні рисунку / Н. А. Прохорова // Мистецька освіта в культурному просторі України ХХІ століття: Зб. матеріалів Міжн. наук.-творч. конф., Київ, Одеса, 28-30 квітня 2015 р. – К.: НАКККіМ, 2015. – С. 121-123.

   Авторські свідоцтва, дипломи, патенти, ліцензії, інформаційні карти, алгоритми, проекти та позитивне рішення на винахід:

   • Прохорова Н. А. Картина «Видубичі» / Н. А. Прохорова // Свідоцтво на реєстрацію авторського права на науковий твір № 67625 від 06. 09. 2016 р.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

    Наукова діяльність кандидата мистецтвознавства,

    доцента кафедри декоративного мистецтва і реставрації

    ХИЖИНСЬКОГО Володимира Вікторовича

    Підручники, навчальні посібники:

    • Скляренко Н.В. Дитяча книга: проектування друкованих видань: Навчальний посібник для студентів напряму підготовки 6.020207 «Дизайн» денної та заочної форм навчання / Наталія Владиславівна Скляренко, Володимир Вікторович Хижинський, Марія Петрівна Єфімова. – Луцьк: Луцький НТУ, 2015. – 248 с. (Рекомендовано Вченою Радою Луцького НТУ, протокол № 7 від 29.12.2015 р.)

    Статті у наукових фахових виданнях:

    • Хижинський В. Кераміка Олесі Дворак-Галік як синтез життєвих спостережень / В. Хижинський // Образотворче мистецтво. – 2017. – № 3. – С. 40-41.
    • Хижинський В. Трансформації: дати волю фантазії / В. Хижинський //Образотворче мистецтво. – 2017. – № 3. – С. 42-43.
    • Хижинський В. В. Львовская школа профессиональной керамики (1940-е – 1960-е годы) / В. В. Хижинський // Научная дискуссия: вопросы филологии, искусствоведения и культурологии : сб. ст. по матер. ХХ междунар. заочной научно-практ. конф. – М. : Международный центр науки и образования, 2014. – №1 (20). – С. 24-29.

    Художня творча та виставкова діяльність:

    • Хижинський В. В. Обласна художня виставка «Зимовий салон-2017». Луцьк. січень 2017 р. (2 роботи).
    • Хижинський В. В. Виставка сучасної кераміки «Світло». Київ. галерея «ЦеГлинаАрт». Березень-квітень 2017 р. (16 робіт).
    • Хижинський В. В. Виставка авторської кераміки «NEXUS». М. Київ. ЦУМ. Березень-червень 2017 р. (3 роботи).
    • Хижинський В. В. Всеукраїнська виставка «Кераміка в інтер’єрі». Київ, галерея «ЦеГлинаАрт», квітень 2017 р. (3 роботи).
    • Хижинський В. В. Обласна художня виставка «Весняний салон-2017». Луцьк. Травень 2017 р. (1 робота).
    • Хижинський В. В. Всеукраїнський фестиваль-виставка сучасної професійної кераміки «ЦеГлина». Київ, галерея «ЦеГлинаАрт», травень 2017 р. (3 роботи).
    • Хижинський В. В. Всеукраїнська виставка абстрактної скульптури «СORPUSCULUM». Київ, червень 2017 р. (1 робота).
    • Хижинський В. В. Всеукраїнська виставка кераміки «Вічне коло». Київ, галерея «ЦеГлинаАрт», вересень 2017 р. (7робіт).
    • Хижинський В. В. Обласна художня виставка «Осінній салон-2017». Луцьк, жовтень 2017 р. (4 роботи).
    • Хижинський В. В. Всеукраїнська виставка «Кераміка в інтер’єрі». Київ, галерея «ЦеГлинаАрт», жовтень 2017 р. (3 роботи).
    • Хижинський В. В. Міжнародна художня виставка «DAS BUCH». Відень, Австрія, лютий 2016 р. (4 роботи).
    • Хижинський В. В. Обласна художня виставка «Весняний салон-2016». Луцьк. Травень 2016 р. (1 робота).
    • Хижинський В. В. Міжнародна художня виставка «Книга». Свідніца (Swidnica), Польща, травень 2016 р. (4 роботи).
    • Хижинський В. В. Міжнародний фестиваль-виставка сучасної професійної кераміки «ЦеГлина». Київ. Серпень 2016 р. (7 робіт).
    • Хижинський В. В. Обласна художня виставка «Осінній салон-2016». Луцьк, жовтень 2016 р. (2 роботи).
    • Хижинський В. В. Міжнародна виставка «Осінній салон «Високий замок 2016». Львів, листопад 2016 р. (1 робота)
    • Хижинський В. В. Всеукраїнська виставка кераміки «Вічне коло». Київ, галерея «ЦеГлинаАрт», жовтень-листопад 2016 р. (5 робіт).
    • Хижинський В. В. Всеукраїнська виставка «Кераміка в інтер’єрі». Київ, галерея «ЦеГлинаАрт», листопад-грудень 2016 р. (7 робіт).
    • Хижинський В. В. Всеукраїнська виставка «Сучасне «мистецтво вогню» України (кераміка, скло, метал)». Київ, січень - лютий 2015 р. (5 робіт).
    • Хижинський В. В. Всеукраїнська виставка «Великий скульптурний салон 2015». Київ, березень 2015 р. (13 робіт).
    • Хижинський В. В. Обласна художня виставка «Весняний салон». Луцьк, квітень - травень 2015 р.(2 роботи).
    • Хижинський В. В. Міжнародний фестиваль сучасного мистецтва «Art Territory», Луцьк, травень – червень 2015 р. (11 робіт).
    • Хижинський В. В. Національна виставка художньої кераміки «ПАРАdocx - 2015». Опішне, Полтавщина, червень 2015 р. (2 роботи).
    • Хижинський В. В. Всеукраїнський фестиваль-виставка сучасної професійної кераміки «ЦеГлина». Київ, серпень 2015 р. (7 робіт).
    • Хижинський В. В. Всеукраїнська художня виставка «До дня художника». Київ, жовтень 2015 р. (1 робота).
    • Хижинський В. В. Обласна художня виставка «Осінній салон-2015». Луцьк,. жовтень 2015 р. (4 роботи).
    • Хижинський В. В. Всеукраїнська виставка абстрактної скульптури «СORPUSCULUM». Київ, грудень 2015 - січень 2016 р. (6 робіт).
    • Хижинський В. В. Обласна художня виставка до 200-ліття від дня народження Т. Г. Шевченка. Луцьк, березень 2014 р. (2 роботи).
    • Хижинський В. В. Міжнародна художня виставка «Хрест». Хебдов (Hebdow), Польща, квітень 2014 р. (4 роботи).
    • Хижинський В. В. Обласна художня виставка «Веснянийй салон». Луцьк, травень 2014 р. (4 роботи).
    • Хижинський В. В. Всеукраїнський фестиваль сучасної професійної кераміки «Це Глина». Київ, травень-червень 2014 р.(6 робіт).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

     Наукова діяльність народного художника України,

     професора кафедри декоративного мистецтва і реставрації

     БУЙГАШЕВОЇ Алли Борисівни

     Статті у наукових фахових виданнях:

     • Буйгашева А. Б. Історія життя і творчість сім’ї Федосових / А. Б. Буйгашева // Гілея: науковий вісник. – К. : «Видавництво «Гілея», 2018. – Вип. 138 (11). Ч. 1. Історичні науки. – С. 38-40

     Матеріали конференцій, тези доповідей:

     • Буйгашева А. Б. Ручне ткацтво в сучасному культурному просторі України: традиція, що зникає / А. Б.Буйгашева // Арт-простір: науковий журнал / Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, Київ. нац. Ун-т ім. Т. Шевченка ; редкол. Школьна О. В. (головн. ред.), Бацак К. Ю., Ізваріна О. М., Криволапов М. О. – К.: Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2018. – Вип. 3. – С. 86-89, 127-128.
     • Буйгашева А. Б. Майбутні художники в картині М. І. Вайнштейна «Три друга» / А. Б.Буйгашева // Міжнародна науково-практична конференція. НАКККІМ, 2017 – С. 121-124.
     • Буйгашева А.Б. Спадщина Миколи Андрійовича Стороженка / А.Б. Буйгашева // Гуманітарні, природничі та точні науки як фундамент суспільного розвитку: матеріали IV Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Х.: Центр наукових технологій, 2017 – С. 18-21.
     • Буйгашева А. Б. Портретний жанр у мистецтві гобелена / А. Б.Буйгашева // Арт-простір: культурно-мистецький альманах / Київ. ун-т ім. Б. Грінченка; редкол. Ю. В. Романенкова, С. Б. Ніконова, Л. В. Бех та ін. – Вип. 1.– К.: Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2015. – С. 43-48
     • Буйгашева А. Б. Энкаустика в практике художника-монументалиста / А. Б. Буйгашева // Научные предложения. – Сопот, 2015. – С. 53-58.
     • Буйгашева А. Б. Развитие творческих и профессиональных способностей студентов на практических занятиях по ткачеству гобеленов / А. Б. Буйгашева // Актуальні питання сучасної науки. Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Львів, 16– 17 жовтня 2015 року). – У 2-х частинах. – Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2015. – Ч. ІІ. – С. 23-25.
     • Бородай О. А., Буйгашева А. Б. Каталог «Монументалісти Києва», 2013. – С. 30.

     Художня творча та виставкова діяльність:

     • Буйгашева А. Б. Всеукраїнська художня виставка до Дня незалежності. Виставкова зала спілки художників України, серпень 2018 р.
     • Буйгашева А. Б. Всеукраїнська виставка до Дня художника. Виставкова зала спілки художників України, 10.2018 р. - 28.10.2018 р.
     • Буйгашева А. Б. Всеукраїнська художня виставка до Дня незалежності. Виставкова зала спілки художників України, серпень 2017 р.
     • Буйгашева А. Б. Всеукраїнська художня виставка «Різдвяна». Виставкова зала спілки художників України, грудень 2017 р. – січень 2018 р
     • Буйгашева А. Б. Персональна виставка творчих робіт до 75-річчя від Дня народження, жовтень 2016 р.
     • Буйгашева А. Б. Всеукраїнська художня виставка з нагоди 200-річчя Т. Г. Шевченка. Виставкова зала спілки художників України, лютий – березень 2014 р. (Гобелен «Т. Г. Шевченко»)

     Авторські свідоцтва, дипломи, патенти, ліцензії, інформаційні карти, алгоритми, проекти та позитивне рішення на винахід:

     • Буйгашева А. Б. Мінігобелен «Великодній» / А. Б. Буйгашева // Свідоцтво на реєстрацію авторського права на науковий твір № 67631 від 06. 09. 2016 р.