Про нас

Факультет образотворчого мистецтва і дизайну у своєму складі має три кафедри, а саме: дизайну, образотворчого мистецтва та декоративного мистецтва і реставрації. Освітній процес на факультеті забезпечують доктори та кандидати мистецтвознавства, Заслужені та Народні художники України, члени спілки художників та дизайнерів.

Здобувачі мають змогу опановувати освітні програми: “Образотворче мистецтво”, “Графічний дизайн” та “Цифрове етномистецтво”. Освітня діяльність здійснюється за трьома рівнями підготовки: перший (бакалаврський), другий (магістерський), третій (доктор філософії). Форма навчання денна та заочна.

Освітній процес для майбутніх фахівців відбувається у професійно обладнаних майстернях під керівництвом талановитих митців, майстрів графічного та декоративно-ужиткового мистецтва. Дизайнери опановують програму та здобувають професійні компетенції в спеціалізованих комп'ютерних класах, працюючи з новітніми професійними програмами.

Студенти освітніх програм беруть активну участь у Всеукраїнських та Міжнародних конкурсах, презентаціях та круглих столах, арт-резиденціях, ведуть творчу та виставкову діяльності. Займаються науково-дослідницькою діяльністю, зустрічаються з відомими діячами мистецтв.