Академічна доброчесність

Організація заходів з академічної доброчесності.

Дотримання академічної доброчесності НПП  та студентами є одним із пріоритетів наукової та освітньої діяльності ФОМД.

Виходячи із специфіки професійної діяльності НПП та підготовки студентів мистецьких спеціальностей, постає питання про творчу доброчесність не тільки з наукової, але й з образотворчої діяльності. Вона передбачає унеможливлення запозичення чужих ідей, творчих концепцій, копіювання мистецьких творів, постановок, незаконне використання захищених авторським правом продуктів тощо.

Задля запобігання плагіату проводиться систематична робота щодо популяризації принципів академічної доброчесності серед здобувачів вищої освіти та НПП ФОМД. Організовано ряд заходів щодо популяризації принципів академічної доброчесності серед студентів 1 курсу. Результатом чого стало підписання студентами Декларації про академічну доброчесність студента, аспіранта, докторанта Київського університету імені Бориса Грінченка.

Проведено:

  • Освітні бесіди зі здобувачами 1 курсу «Академічна доброчесність – складова успіху».
  • Бесіди зі здобувачами під час вступних лекцій та практичних занять щодо плагіату в науці та мистецтві.
  • 26 жовтня 2023 року за ініціативи Наукового товариства факультету образотворчого мистецтва і дизайну Київського університету імені Бориса Грінченка та участі Фахового коледжу «Універсум» – відбувся Круглий стіл на тему «Плагіат і сучасна інтерпретація мистецьких творів».

Модерувала захід: Ольга Дєточка, аспірант 4 року навчання Факультету образотворчого мистецтва і дизайну.

  • 07  листопада 2023 року у рамках Всесвітнього дня науки в ім'я миру та розвитку за ініціативи кафедри образотворчого мистецтва Факультету образотворчого мистецтва і дизайну Київського університету імені Бориса Грінченка було проведено Круглий стіл на тему «Традиції та експерименти у творчості молодих українських художників».

Модерувала захід: Світлана Стрельцова,  старший викладач кафедри образотворчого мистецтва Факультету образотворчого мистецтва і дизайну.

 

Всесвітній день науки 2023: Круглий стіл «ТРАДИЦІЇ ТА ЕКСПЕРИМЕНТИ У ТВОРЧОСТІ МОЛОДИХ УКРАЇНСЬКИХ ХУДОЖНИКІВ»

photo 2024 01 26 01 33 12

photo 2024 01 26 01 33 14

12345