Бібліотека з мистецьких дисциплін

 1. Альманах «Арт-платформа»: архів номерів
 2. Бразелл Д.,  Девіс Дж. Як зрозуміти ілюстрацію.
 3. Вишеславський Г. Contemporary art України — від андеграунду до мейнстріму / Г. А. Вишеславський ; Ін-т проблем сучас. мистец. НАМ України. — Київ: ІПСМ НАМ України, 2020. — 256 с.: іл.
 4. Здор О. Каліграфія в графічному циклі Катерини Радько до вірша Феофана Прокоповича «Опис Києва». Матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми сучасного дизайну». КНУТД. Т.1. С. 24-27.  
 5. Емброуз Ґ., Оно-Біллсон Н.Основи. Графічний дизайн 01: Підхід і мова.
 6. Клековкін О. Ю. Мистецтво: Методологія дослідження: Методичний посібник / Інститут проблем сучасного мистецтва Національної академії мистецтв України. — К.: Фенікс, 2017. — 144 с.
 7. Криволапов М. О. Про мистецтво та художню критику України ХХ століття: Вибрані статті різних років. Кн. І: Формування та розвиток національної мистецької школи і мистецтвознавчої науки в Україні ХХ століття / ІПСМ АМУ. — К.: Видавничий дім А+С, 2006. — 268 с.: іл.
 8. Нариси з історії українського дизайну ХХ століття: Збірник статей / ІПСМ НАМ України; За заг. ред. акад. М. І. Яковлєва; Редкол.: В. Д. Сидоренко (голова), А. О. Пучков, О. В. Сіткарьова та ін. – К. : Фенікс, 2012. – 256 с. : іл.
 9. Мусієнко Н. Мистецтво Майдану / ІПСМ НАМ України. — К.: Р. К. Майстер-принт, 2015. — 96 с.: іл.
 10. Никоненко Т., Кутняхова Т. Теоретичні аспекти розробки дизайну книги. Society and science. Problems and prospects. Proceedings of the III International Scientific and Practical Conference London, England January 25 – 28, 2022.
 11. Протас М. Мистецтво посткультури: тенденції, ризики, перспективи / М.Протас; Ін-т проблем сучас. мистец. НАМ України. — Київ : ІПСМ НАМ України, 2020. — 432 с.
 12. Пучков А. О. Нариc історії архітектурознавства / ІПСМ НАМ України. — К.: Фенікс, 2013. — 196 с.: 79 іл.
 13. Романенкова, Ю.Палійчук А.(2023).Клоун. Блазень. Мудрець: тема свободи та мотив гри у друкованій графіці Аркадія та Геннадія Пугачевських. Колективна монографія (три і більше авторів). Moderní aspekty vědy: XXVIII. Díl mezinárodní kolektivní monografie. Mezinárodní Ekonomický Institut, Česká republika, Česká republika.
 14. Сидоренко В. Д. Візуальне мистецтво від авангардних зрушень до новітніх спрямувань: Розвиток візуального мистецтва України ХХ–ХХІ століть / ІПСМ АМУ. — К.: ВХ[студіо], 2008. — 188 с.: іл.
 15. Смирна Л. В. Століття нонконформізму в українському візуальному мистецтві: Монографія / Ін-т проблем сучасного мистецтва НАМ України. — Київ: «Видавництво «Фенікс», 2017. — 480 с.: іл.
 16. Українська витинанка
 17. Федорук О. К. Перетин знаку: Вибрані мистецтвознавчі статті / ІПСМ АМУ: У 3 кн. — К.: Фенікс, 2007. — Кн. 2: Українська культурологія. Історія та теорія мистецтва. Постаті. Народна творчість. Рецензії. — 360 с: іл.
 18. Федорук О. К. Перетин знаку: Вибрані мистецтвознавчі статті / ІПСМ АМУ: У 3 кн. — К.: Інтертехнологія, 2008. — Кн. 3: Українська культурологія. Історія та теорія мистецтва. Постаті. Народна творчість. Рецензії. — 416 с.: іл.
 19. Чепелик В. В. Бесіди про українську архітектуру / За заг. ред. А. О. Пучкова; Редкол.: З. В. Мойсеєнко-Чепелик, А. О. Пучков, О. В. Чепелик; ІПСМ НАМ України. — К.: Фенікс, 2013. — 224 с.: 155 іл.
 20. Чепелик О. В. Взаємодія архітектурних просторів, сучасного мистецтва та новітніх технологій, або Мультимедійна утопія / ІПСМ АМУ. — К.: Хімджест, 2009. — 272 с.: іл.
 21. Як стати успішним ілюстратором. 
 22. «Аrt and Design»: архів номерів
 23. Art, Design and Visual. Thinking by Charlotte Jirousek Publisher: Cornell University 2007.
 24. Fling Mobile Design and Development Publisher: O'Reilly Media2009.
 25. Introduction to Art: Design, Context, and Meaning by Pamela Sachant, et al. Publisher: University of North Georgia Press 2016.
 26. Islamic Art and Geometric Design: Activities for Learning. Publisher: Metropolitan Museum of Art 2004.
 27. Modern design in jewellery and fans. Edited by Charles Holme.
 28. Moussienko N. Kyiv Art Space / Woodrow Wilson International Center for Scholars. — Washington, D.C., 2013. — 26 p.
 29. Ulrich K. Design: Creation of Artifacts in Society
 30. Зображення1
 31. DOAJ (Directory of Open Access Journals)