Про кафедру

Кафедра дизайну лого

Кафедра дизайну утворена рішенням Вченої Ради Київського університету імені Бориса Грінченка від 26.09.2013 р. у результаті реорганізації кафедри образотворчого мистецтва і дизайну, на сьогодні вона є структурним підрозділом факультету образотворчого мистецтва та дизайну.

Кафедра є випусковою за спеціальністю 022 «Дизайн». У рамках спеціальності  022 «Дизайн» реалізуються освітні програми за рівнями:

Освітньо-професійна програма 022.01.01 «Графічний дизайн»:

Освітній рівень перший (бакалаврський): термін навчання – 3 роки 10 місяців

Ступінь вищої освіти: бакалавр

Форми навчання: денна, заочна

Освітній рівень другий (магістерський): термін навчання 1 рік 4 місяці

Ступінь вищої освіти: магістр

Форми навчання: денна, заочна

Основними завданнями діяльності кафедри є:

  • ексклюзивні сучасні освітні програми, спрямовані на відповідність європейським зразкам;
  • залучення студентства до активної конкурсної та виставкової діяльності впродовж навчання участі в грантових проектах;
  • забезпечення комплексного характеру формування фахівця – міцний практично-орієнований вектор має синтезуватися з посиленням науково-дослідницького компоненту;
  • забезпечення сучасної матеріально-технічної бази, яка дозволяє студентам цілком втілювати свої творчі проекти в стінах університету, не шукаючи додаткові можливості та ресурси, що вигідно вирізняє факультет кафедру від інших навчальних структур. Програма побудована у відповідності до ринкових вимог і регулярно оновлюється. У навчальний процес впроваджуються авторські методики, електронні курси, дистанційні форми навчання.

Конкурентоспроможність випускників залежить від якості й ефективності навчання, усі дисципліни формують систему проектних навичок (проведення передпроектних досліджень, формування дизайн-концепції, детальна проробка, реалізація, авторський нагляд), готовність до оцінки технологічності й економічних показників проектного рішення, здатність до визначення порядку і послідовності виконання робіт, пошуку оптимальних рішень під час розробки і реалізації дизайн-проектів із забезпеченням високої якості, надійності, естетичності об’єкту. На кафедрі викладають фахівці-практики з багаторічним досвідом дизайн-діяльності. Регулярно проводяться семінари, практичні заняття, тренінги для викладачів з компетентності в електронному середовищі з метою підтримання високого рівня актуальних знань і навичок. Здобувачі проходять практику як у стінах університету (який володіє власний НМЦ видавничої діяльності, навчальною телестудією «Астудія», вул. Левка Лук‘яненка, 13-Б),  так і за його межами, для чого підписуються угоди з базами практик, договори про співробітництво з дизайнерськими компаніями, видавництвами, комерційними установами.

Кафедра дизайну є Осередком Спілки рекламістів України, співпраця з якою сприяє допомозі здобувачам у фестивальній, конкурсній, виставковій діяльності.         

Викладачі кафедри є практиками з великим досвідом, членами профільних організацій, ведуть активну проектну та виставкову діяльність, знані в Україні та за її межами. Серед викладачів є члени Спілки дизайнерів України, Національної Спілки художників України, Спілки рекламістів України, експерти Українського культурного фонду, експерти НАЗЯВО, члени ради наукових редакторів  України тощо.

При кафедрі функціонують підготовчі курси, заняття на яких допомагають підвищити базовий рівень підготовки абітурієнта та легше витримати вступні фахові випробування. Заняття проходять у малокомплектних групах за гнучким графіком в обладнаних майстернях у корпусі на бул. Шамо, 18/2.