Про кафедру

ПОЛОЖЕННЯ ПРО КАФЕДРУ

     

Чому освіту з дизайну здобувають саме в університеті імені Бориса Грінченка?

  • Орієнтація на європейський вектор розвитку дизайн-освіти і практики.

Кафедра розширює базу інформації про міжнародні стандарти професії дизайнера, про сучасні стратегії комунікативного і середовищного дизайну, запрошує до співпраці фахівців міжнародного рівня, орієнтує студентів на участь у міжнародних конкурсах та проектах.  

  • Сучасна і актуальна програма навчання

Програма побудована у відповідності до ринкових вимог і регулярно оновлюється. До її змісту включене лише те, що необхідно для успішного працевлаштування. У навчальний процес впроваджуються авторські методики, електронні курси, дистанційні форми навчання.

  • Реальні проекти в навчальному процесі

Конкурентноспроможність наших випускників залежить від якості й ефективності навчання, усі дисципліни побудовані на виконанні реальних проектів для компаній і організацій і формують систему проектних навичок (проведення передпроектних досліджень, формування дизайн-концепції, детальна проробка, реалізація, авторський нагляд), готовність до оцінки технологічності й економічних показників проектного рішення, здатність до визначення порядку і послідовності виконання робіт, пошуку оптимальних рішень під час розробки і реалізації дизайн-проектів із забезпеченням високої якості, надійності, естетичності об’єкту.

  • Навчають професіонали-практики

На кафедрі викладають фахівці дизайнерських, рекламно-виробничих фірм, видавництв. Регулярно проводяться семінари, практичні заняття, тренінги для викладачів з компетентності в електронному середовищі з метою підтримання високого рівня актуальних знань і навичок.

  • Практичні заняття у малокомплектних групах

Навчання у малокомплектних групах передбачає активне спілкування з викладачем і дозволяє приділити максимальну увагу кожному студенту, адже вивчення однієї теми може передбачати вибір кожним студентом різних об’єктів для дизайн-розробки

  • Практика у дизайнерських компаніях і структурах

Студенти проходять практику в дизайнерських компаніях, рекламно-виробничих фірмах, на видавництвах, у відділах дизайну державних і комерційних установ. Програма практики передбачає безпосереднє залучення до проектних і виробничих процесів у компаніях, а також апробацію дипломних проектів випускників.

  • Допомога у працевлаштуванні

Кафедра співпрацює з дизайнерськими компаніями і структурами, які пропонують реальні вакансії для студентів і випускників кафедри. Частина наших студентів отримує пропозиції від роботодавців під час проходження практики

         

У рамках спеціальності  022 «Дизайн» реалізуються освітні програми за рівнями та спеціалізаціями:

Освітньо-професійна програма 022.00.01 «Графічний дизайн»

Освітній рівень перший (бакалаврський): термін навчання – 3 роки 10 місяців

Ступінь вищої освіти: бакалавр

Вибіркові спеціалізації: Дизайн реклами, Дизайн середовища

 

Освітньо-професійна програма 022.00.01 «Графічний дизайн»

Освітній рівень другий (магістерський)термін навчання 1 рік 4 місяці

Ступінь вищої освіти: магістр

Вибіркові спеціалізації: Дизайн реклами, Педагогіка вищої школи

 

Освітньо-професійна програма 022.00.03 «Прогнозування моди»

Освітній рівень другий (магістерський)термін навчання 1 рік 4 місяці

Ступінь вищої освіти: магістр

Форми навчання: денна та заочна

           

Розвиток і поширення дизайну як проектно-творчої діяльності надає професії дизайнера статусу перспективної та унікальної професії, адже кожна сфера життєдіяльності людини потребує роботи фахівця цієї галузі.

У сфері графічного дизайну – це поліграфічна продукція, комунікаційний дизайн, айдентика, плакат, книжкова графіка, об’ємно-просторові об’єкти дизайну, упаковки та пакування, дизайн рекламних об’єктів, рекламно-графічних комплексів. web та медіа дизайн. Підготовка дизайнерів графічних робіт дозволяє їм працювати у дизайн-студіях, рекламно-виробничих фірмах, рекламних агенціях, видавництвах, виставкових та ярмаркових центрах, відділах дизайну і реклами в бізнес-структурах, підприємствах пакувальної галузі.

Сфера дизайну середовища охоплює житлові й громадські інтер’єри (службові, адміністративні, культурно-мистецькі й освітні заклади, об’єкти туристичної галузі, готельно-ресторанної сфери, торгівельні, виставкові зали), ландшафтний дизайн (присадибні ділянки, парки, сквери). Випускники спеціалізації «Дизайн середовища» зможуть працювати у проектних компаніях та інститутах, дизайн-студіях, науково-дослідних закладах, творчих майстернях.

Випускники ОПП «Прогнозування моди» зможуть працювати в дизайн-студіях, ательє, будинках моди як за індивідуальним замовленням, так і у серійному виробництві.

Отже, який би напрям ви не обрали –  завжди матимете замовлення, і кожне з них – реальна можливість змінювати світ!