Склад Вченої ради

№ п/п

Прізвище, ім’я, по батькові

Посада, науковий ступінь, вчене звання

За посадою

1.

Ковальчук Остап Вікторович

Декан факультету, кандидат мистецтвознавства, доцент, професор кафедри образотворчого мистецтва

2.

Таранник Алла Олександрівна

Заступник декана з  науково-методичної та навчальної роботи

3.

Зайцева Вероніка Іванівна

Заступник декана з наукової роботи, кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри дизайну

4.

Стрельцова Світлана Вікторівна

Заступник декана з  науково-педагогічної та соціально-гуманітарної роботи

5

Школьна Ольга Володимирівна

Завідувач кафедри образотворчого мистецтва, доктор мистецтвознавства, професор

6.

Романенкова Юлія Вікторівна

Завідувач кафедри дизайну, доктор мистецтвознавства, професор

7.

Руденченко Алла Андріївна

Завідувач кафедри декоративно-прикладного мистецтва, доктор педагогічних наук, професор

8.

Коновалова Ольга Володимирівна

Секретар Вченої ради, кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри образотворчого мистецтва

9.

Резніков Олег Вікторович

Голова профспілки факультету

10.

Гаран
Наталія Вікторівна

Голова Ради студентського самоврядування факультету (кафедра дизайну)

11.

Дєточка Ольга Михайлівна

Голова Наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених факультету, аспірант кафедри образотворчого мистецтва

12. Братусь Іван Вікторович Голова зборів трудового колективу факультету, доцент кафедри образотворчого мистецтва, кандидат філологічних наук

Виборні представники від співробітників кафедр факультету

13.

Кардаш Олег Васильович

Доктор технічних наук, професор кафедри дизайну

14.

Буйгашева Алла Борисівна

Народний художник України, професор кафедри декоративного мистецтва і реставрації

15.

Подолян Надія Григорівна

Представник студ. ради від кафедри образотворчого мистецтва

16.

Блінова Карина Олександрівна

Представник студ. ради від кафедри образотворчого мистецтва

17. Безпала Марія
Анатоліївна
Представник студ. ради від кафедри дизайну

1.            Бацак Костянтин Юрійович - Голова Вченої ради Інституту мистецтв,

директор Інституту, кандидат історичних наук, доцент

2.            Бєлофастова Таїсія Юріївна -  кандидат педагогічних наук, доцент, проректор з науково-педагогічної та соціально-гуманітарної роботи

3.            Кондратенко Ганна Григорівна - заступник директора з науково-педагогічної та соціально-гуманітарної роботи, кандидат педагогічних наук

4.            Таранник Алла Олександрівна  - заступник директора з науково-методичної та навчальної роботи

5.            Ягодзінська Ірина Олександрівна -  заступник директора з наукової роботи, кандидат мистецтвознавства

6.            Коновалова Ольга Володимирівна - секретар Вченої ради, кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри образотворчого мистецтва

7.            Афанасьєв Юрій Львович -  доктор філософських наук, професор кафедри дизайну

8.            Олексюк Ольга Миколаївна -  доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри теорії та методики музичного мистецтва

9.            Романенкова Юлія Вікторівна - доктор мистецтвознавства, професор, завідувач кафедри образотворчого мистецтва

10.       Кравченко Наталія Іванівна – кандидат мистецтвознавства, завідувач кафедри дизайну

11.       Медвідь Тетяна Анатоліївна - кандидат мистецтвознавства, завідувач кафедри хореографії

12.       Мережко Юлія Валеріївна - кандидат педагогічних наук, завідувач кафедри академічного та естрадного вокалу

13.       Плохотнюк Олександр Сергійович – кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри інструментально-виконавської майстерності

14.       Братусь Іван Вікторович - кандидат філологічних наук, доцент кафедри образотворчого мистецтва

15.       Брюханова Галина В’ячеславівна - кандидат педагогічних наук, доцент кафедри дизайну

16.       Вишинський Віталій Володимирович – кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри теорії та методики музичного мистецтва

17.       Бутенко Тетяна Максимівна – Голова профспілкового комітету Інституту мистецтв, викладач кафедри інструментально-виконавської майстерності

18.       Свириденко Наталія Сергіївна – народна артистка України, кандидат мистецтвознавства, доцент, професор кафедри інструментально-виконавської майстерності

19.       Тетеря Віктор МихайловичЗаслужений артист України, кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри академічного та естрадного вокалу

20.       Соболь Наталія Віталіївна – Голова студентського наукового товариства Інституту мистецтв

21.       Пічугіна Анастасія Тимурівна - Голова Ради студентського самоврядування Інституту мистецтв, студентка групи ОМб-1-15-4.0д

22.       Даценко Марія Сергіївна  - Заступник голови Ради студентського самоврядування, студентка групи ММб-1- 14-4.0д

23.       Годун Марія Сергіївна – Профорг Інституту Мистецтв, студентка групи

ОМб-1- 15-4.0д

Склад_вченої_ради_факультету_2022-2023_page-0001.jpg