Наукова дорожня карта кафедри дизайну

ДИЗАЙН-ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК ІМІДЖЕУТВОРЮЮЧИЙ ФАКТОР СУЧАСНОГО ВІТЧИЗНЯНОГО КУЛЬТУРНО-МИСТЕЦЬКОГО ПОЛЯ

У рамках наукової дорожньої карти кафедри виділяється кілька основних векторів наукової діяльності: участь членів кафедри в міжнародних та всеукраїнських наукових заходах, публікаційна активність, наукове керівництво студентськими теоретичними студіями.

Профілі членів кафедр у Google Scholar:

Юлія Романенкова:

https://scholar.google.com/citations?user=fkDC4y0AAAAJ&hl=uk

Волгін Юрій Євгенович:

https://scholar.google.com/citations?hl=uk&user=M7jyurQAAAAJ&view_op=list_works&sortby=pubdate

Катерина Радько:

https://scholar.google.com/citations?user=X9By85IAAAAJ&hl=uk

Оксана Здор:

https://scholar.google.com/citations?user=DKZ1XLkAAAAJ&hl=uk

Наталія Балабуха:

https://scholar.google.com/citations?user=xQoMGpIAAAAJ&hl=uk

Журавель-Змєєва Лілія Сергіївна:

Гаркін Петро Володимирович:
 

У межах розробки наукової дорожньої карти кафедри «Дизайн-діяльність як іміджеутворюючий фактор сучасного вітчизняного культурно-мистецького поля» члени науково-педагогічного колективу ведуть науковий пошук за кількома основними напрямами, що має втілення в публікаціях наукових статей, участі в наукових заходах як всеукраїнського, так і міжнародного масштабу.

Основними векторам наукових інтересів членів кафедри є книжкова графіка, ІТ-дизайн, моушн-дизайн, комп’ютерна графіка, друкована графіка малих форм, зокрема книжковий знак, каліграфія, ювелірний дизайн, аналітика світових тенденцій розвитку моди, методи створення естетичних форм у дизайні, виробництво швейних виробів тощо.

Завідувач кафедри, доктор мистецтвознавства, професор Ю.В. Романенкова, є членом Ради наукових редакторів України, членом мистецтвознавчої секції НСХУ, експертом УКФ, головним редактором альманаху категорії Б «Арт-платформа», експертом НАЗЯВО;  професор О.В. Кардаш є заступником Голови Технічного комітету стандартизації (ТК 121 «Дизайн та ергономіка»), доцент А.І Бровченко є членом Національної спілки майстрів народного мистецтва України, старший викладач Ю.В. Єфімов є членом Спілки рекламістів України; Л.С, Журавель-Змєєва є доктором філософії зі спеціальності 022 «Дизайн», ст.викл. П.В, Гарківн є програмним директором «Fashon filmfestival», головою відділу арт-проєктів «Ukrainian Fashion week», куратором бієннале «IMAGO».

Кафедра на шляху до створення наукового видання, присвяченого актуальним питанням сучасної дизайн-діяльності.

Науковці кафедри є авторами праць у наукових журналах, що індексуються  науково-метричними базами  Scopus та Web of Sciences (Романенкова Ю.В., Кардаш О.В., Бровченко А.І.), виданнях категорії Б.

 

Профіль кафедри дизайну у Google Scholar