Наукова дорожня карта кафедри дизайну

ДИЗАЙН-ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК ІМІДЖЕУТВОРЮЮЧИЙ ФАКТОР СУЧАСНОГО ВІТЧИЗНЯНОГО КУЛЬТУРНО-МИСТЕЦЬКОГО ПОЛЯ

У рамках наукової дорожньої карти кафедри виділяється кілька основних векторів наукової діяльності: участь членів кафедри в міжнародних та всеукраїнських наукових заходах, публікаційна активність, наукове керівництво студентськими теоретичними студіями.

Профілі членів кафедр у Google Scholar:

Юлія Романенкова:

https://scholar.google.com/citations?user=fkDC4y0AAAAJ&hl=uk

Волгін Юрій Євгенович:

https://scholar.google.com/citations?hl=uk&user=M7jyurQAAAAJ&view_op=list_works&sortby=pubdate

Катерина Радько:

https://scholar.google.com/citations?user=X9By85IAAAAJ&hl=uk

Оксана Здор:

https://scholar.google.com/citations?user=DKZ1XLkAAAAJ&hl=uk

Наталія Балабуха:

https://scholar.google.com/citations?user=xQoMGpIAAAAJ&hl=uk

Журавель-Змєєва Лілія Сергіївна:

Гаркін Петро Володимирович: