Освітньо-професійна програма 023.00.02 Цифрове етномистецтво першого (бакалаврського) рівня вищої освіти