Наукова тема

Науково-дослідна тема кафедри образотворчого мистецтва

0116U003293“ Мистецькі практики України в європейському просторі ” (до 2025 рр.)

 

Актуальність теми:

 Мистецькі практики України в європейському просторі є одним з самих актуальних питань сучасності.

Об’єкт дослідження: мистецькі процеси в Україні та світі.

Предмет дослідження: мистецькі практики України в європейському культурологічному дискурсі.

Мета дослідження: аналіз мистецьких практик в Україні у загальноєвропейському контексті.

Результати науково-дослідної роботи на теоретичному рівні

в межах напряму здійснено наступні захисти в рамках наукової теми:

кандидати та доктори наук,  які захистили дисертаційні дослідження під керівництвом доктора мистецтвознавства, професора, Школьної Ольги Володимирівни:

 • Одрехівський Роман Васильович, докт. мист., професор, проф. кафедри режисури та хореографії Львівського державного університету фізичної культури імені Івана Боберського;
 • Олійник Вікторія Анатоліївна, канд. мист., доцент кафедри графічного дизайну Київського національного університету культури і мистецтв;
 • Татіївська Інеса Петрівна, канд. іст. н., начальник відділу переміщення, вивезення та повернення культурних цінностей головного управління охорони культурної спадщини Директорату культурної спадщини та музеїв Міністерства культури та інформаційної політики України;
 • Ревенок Наталія Миколаївна, канд. мист., старший викладач, керівник навчально-творчої майстерні реставрації скульптури та творів декоративно-ужиткового мистецтва кафедри техніки та реставрації творів мистецтва Національної академії образотворчого мистецтва та архітектури;
 • Шолуха Олександр Миколайович, канд. мист., завідувач навчально-художньої майстерні кераміки ВСП КІнК КНУБА, викладач кафедри архітектурно-проєктної справи ВСП «ІІНО КНУБА»;
 • Руденко Олександра Олександрівна, канд. мист., заступник директора з навчальної роботи, викладач фортепіано та концертмейстер КЗ «Богуславська школа мистецтв» Богуславської міської ради);
 • Кривушенко Ясміна Олегівна, канд. мист, мистецтвознавиця-експертка, фахівець з міджнародної аукціонної діяльності;
 • Лампека Микола Геронтійович, канд. мист, доцент кафедри комп’ютерної, інженерної графіки і дизайну Національного транспортного університету;
 • Сапфірова Наталія Норіко Миколаївна, канд. мист., мистецтвознавиця-експертка, фахівець в галузі антикварного ринку, доцент КНУТД;
 • Кашшай Олена Степанівна, канд. мист., старший викладач кафедри теорії та історії мистецтва НАОМА;
 • Харковина Євгенія Григорівна, канд. мист., керівник і викладач мистецьких дисциплін в Hurgri Art School;
 • Аметова Ліля Маметівна, канд. мист., викладач мистецьких дисциплін в Київському національному університеті технологій і дизайну;
 • Сосік Ольга Даниїлівна, канд мист., мистецтвознавиця-експертка в галузі живопису академізму, декадансу і символізму;
 • Шеменьова Юлія Володимирівна, канд. мист., заступник директора і викладачка мистецьких дисциплін у Фаховому коледжі «Універсум» Київського університету імені Бориса Грінченка,
 • Барбалат Олександра Володимирівна, художниця-емальєрка, старший викладач мистецьких дисциплін у ФОМД Київського університету імені Бориса Грінченка.

Та Коновалової Ольги Володимирівни:

 • Ситник Ірина Володимирівна, художниця, керівник, викладач мистецьких дисциплін «STIVI ART studio».

Крім того:

 • досліджено розвиток окремих віх декоративно-прикладного мистецтва і протодизайну Візантії, Київської Русі та України (художні фарфор-фаянс, художнє скло, художній метал, художнє дерево, гончарство, ювелірне мистецтво, художнє ткацтво, гобеленництво, килимарство) у текстах дисертаційних досліджень Р. Одрехівського, Н. Ревенок, І. Татіївської, О. Барбалат, Я. Кривушенко, О. Дєточки, К. Енюшіної та авторських монографіях О. Школьної та О. Коновалової;
 • опрацьовано теоретико-методологічні засади мистецтвознавчої науки в Україні та світі (зокрема, вперше за шифром спеціальності 023, стандарту якої для аспірантури досі не існує) (видано статтю);
 • осмислено надбання видатної київської художниці Тетяни Яблонської (І. Ситник, В. Зайцева, О. Коновалова, О. Школьна);
 • упроваджені в електронне навчання питання розвитку архітектури і мистецтва країн Західної Азії, Близького Сходу й Африки у сучасних дизайнерських розробках інтер’єру, опрацьовані у статтях О. Школьної, О. Барбалат;
 • здійснено аналіз творів юдаїки та візуального мистецтва країн арабського світу у межах апробацій на міжнародних та всеукраїнських конференціях (О. Школьна) та публікацій у наукових виданнях (О. Школьна, І. Братусь, А. Гунька);
 • проаналізовано та вперше введено до наукового обігу окремі дані щодо архітектури та декоративно-прикладного мистецтва Англії – статті у фахових наукових збірниках України та матеріали, подані до журналів, що входять до платформ Scopus і Web of Science (О. Школьна, О. Сосік);
 • інтегровані у викладацьку діяльність модулі з промислового і графічного дизайну із верифікованими даними щодо цифрового мистецтва й інформаційних технологій у сучасних теорії та практиці (О. Коновалова, В. Зайцева, Р. Дьяченко, О. Барбалат, О. Школьна, І. Братусь);
 • задіяно експериментальні методи дослідження творів образотворчого мистецтва України й Європи ХVІІІ – початку ХХІ століть (В. Олійник, І. Татіївська, А. Буйгашева, В. Зайцева, Г. Крюкова, О. Сосік, І. Ситник);
 • залучено здобувачів першого – третього рівнів до орієнтальних досліджень і рефлексій східного мистецтва в європейському культурному просторі (О. Барбалат, А. Власов, О. Белнакіта);
 • унаочнено значення художньої спадщини східних і південних регіонів України, що потерпають від країни-агресора (теми дисертацій здобувачів Д. Панченко, Д. Боровика, А. Власова).

 

Результати науково-дослідної роботи на практичному рівні:

 • Ініціювання і координація наукових досліджень у галузі мистецтвознавства, культурології, музеєзнавства, пам’яткознавства, дизайну;
 • Упровадження сучасних мистецьких технологій у творчу практичну діяльність навчальних закладів;
 • Проведення та участь у міжнародних, всеукраїнських науково-практичних конференціях, семінарах, конгресах, брифінгах, круглих столах, симпозіумах, колоквіумах тощо;
 • Сприяння розвитку наукових осередків школи у мистецьких, освітніх, державотворчих, музейних закладах України;
 • Рецензування монографій, підручників, посібників;
 • Участь у роботі експертних, спеціалізованих учених рад, робочих груп Міністерства освіти і науки України, Міністерства культури й інформаційної політики України.