Про кафедру

ПОЛОЖЕННЯ ПРО КАФЕДРУ

 

204018658_1667496690305846_3022298261179309584_n.jpg               зображення_viber_2021-09-23_19-40-57-475.jpg

   

   Кафедра образотворчого мистецтва Факультету образотворчого мистецтва і дизайну Київського університету імені Бориса Грінченка заснована в результаті реорганізації кафедри образотворчого мистецтва та дизайну 2013-2014 н.р. Вона є випусковою за спеціальністю 023 «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація». Сьогодні науково-педагогічні працівники кафедри готують фахівців за новими освітньо-професійними програмами 023.00.01 «Образотворче мистецтво» першого (бакалаврського) та другого (магістерського) освітніх рівнів на денній, бюджетній і контрактній формі навчання й за освітньо-науковою програмою «Образотворче та декоративне мистецтво» третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти.

   Метою діяльності кафедри є залучення якомога більшої кількості креативної молоді до творчої діяльності і перетворення кафедри на своєрідний арт-центр, де концентруються високопрофесійні кадри та талановите студентство готове під час навчання в університеті також брати участь у виставках, фестивалях, конкурсах різного рівня складності, отримувати практичні навички, необхідні для перетворення здобувачів освіти на високопрофесійного фахівця. Це вбачається можливим лише за умови залучення до роботи висококваліфікованих фахівців, з яких і складається колектив кафедри; використання останніх здобутків сучасної науки та творчої діяльності, впровадження нових спеціалізацій, опанування якими дасть змогу здобувачу освіти набути професію, що користується попитом, дає перспективи на реалізацію його творчого потенціалу в майбутньому. 

   Серед головних завдань кафедри – підготовка фахівців, які здатні стати авторами унікальних творів образотворчого мистецтва, живопису та графіки, скульптури та декоративно-прикладного мистецтва, котрі спроможні реалізовувати їх від задуму до втілення власного проекту в життя. Відповідно, здобувач освіти  є не тільки художником-практиком, але і викладачем мистецьких дисциплін у системі шкільної освіти, а також менеджером мистецьких проектів. 

   Наші здобувачі вищої освіти під час навчання отримують практичні навики, беруть участь у мистецьких заходах всеукраїнського та міжнародного рівнів, як в Україні так і за її межами.

 

240465827_4308178052598878_4724587878183546672_n.jpg  212639634_4124408200975865_7800796037111483015_n.jpg  зображення_viber_2021-09-23_19-48-31-510.jpg