Підготовка докторів філософії

 

Освітньо-наукова програма ОНП «Образотворче та декоративне мистецтво» (023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація)

 

Освітній процес

 

Теми наукових досліджень аспірантів спеціальності 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація, ОНП «Образотворче та декоративне мистецтво» 

 

Портфоліо аспірантів спеціальності 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація, ОНП «Образотворче та декоративне мистецтво»


Аспірантура Університету