Попередній передзахист дисертації Дєточки О. М. (науковий керівник Школьна О. В.) 30.11.2023 р.

  30.11.2023 р. на кафедрі образотворчого мистецтва у межах розвитку наукової школи Ольги Володимирівни Школьної «Духовне зростання особистості під призмою теорії та практики мистецтва і дизайну» відбувся попередній передзахист дисертації Дєточки Ольги Михайлівни на тему «Мистецтво тонкої кераміки Великобританії кінця XVIII – початку ХХ століть: основні художньо-промислові центри, специфіка формотворення та декорування».

На обговоренні розширеного засідання кафедри були присутні запрошені науковці: доктори наук – доктор мистецтвознавства, професор Київського національного університету технологій і дизайну Кротова Тетяна Федорівна, доктор мистецтвознавства, професор кафедри декоративного мистецтва і реставрації Київського університету імені Бориса Грінченка Руденченко Алла Андріївна. А також ще два представники останньої згаданої кафедри – кандидат мистецтвознавства, доцент Майданець-Баргилевич Олена Леонідівна та кандидат мистецтвознавства, доцент, заступник декана Факультету образотворчого мистецтва і дизайну Київського університету імені Бориса Грінченка Зайцева Вероніка Іванівна.

Кафедру образотворчого мистецтва представляли на обговоренні доктор мистецтвознавства, професор, завідувач, професор Школьна Ольга Володимирівна; професор, декан Факультету образотворчого мистецтва і дизайну Київського університету імені Бориса Грінченка Ковальчук Остап Вікторович; кандидат філологічних наук, доцент Братусь Іван Вікторович; кандидат мистецтвознавства, доцент Коновалова Ольга Володимирівна; заслужений художник України, доцент Крюкова Ганна Олексіївна; старший викладач Липовецька Євгенія Юріїївна; старший викладач Гунька Анна Миколаївна; викладач Крюк Олександр Олексійович; викладач Качуровська Діана Юріївна.

Всі присутні відзначили високий науковий рівень підготовки тексту дисертації та презентації Ольги Михайлівни Дєточки і надали їй свої рекомендації та пропозиції щодо фінішного варіанту роботи за шифром 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація із врахуванням вимог до мистецтвознавчого аналізу форм, композиції оздоблення, сюжетного й орнаментального декорування виробів, розуміння технологічного циклу випалу, поняттєво-категоріального апарату та перекладу абревіатур назв окремих музеїв Європи, де зберігаються твори британської тонкої кераміки.