Зустріч зі стейкхолдерами кафедри ОМ щодо удосконалення освітніх програм бакалаврату і магістратури 2023

16 травня 2023 року відбулося засідання кафедри образотворчого мистецтва Факультету образотворчого мистецтва і дизайну Київського університету імені Бориса Грінченка з обговорення освітніх програм бакалаврату і магістратури за спеціальністю 023 «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація» зі стейкхолдерами. До роботи над удосконаленням означених програм були запрошені відомі фахівці – доктор мистецтвознавства, професор, завідувач кафедри мистецтвознавства Харківської державної академії культури Рибалко Світлана Борисівна; кандидат мистецтвознавства, завідувач кафедри образотворчого мистецтва Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»; заступник директора, головний зберігач фондів Центрального державного архіву-музею літератури і мистецтва Малярчук Тамара Миколаївна. Вони разом зі здобувачами вищої освіти бакалаврського і магістерського рівнів Київського університету імені Бориса Грінченка Софією Вадимівною Беспаловою та Галиною Віталіївною Сідіченко під час жвавого, продуктивного обговорення висловили низку міркувань, роздумів і побажань щодо поліпшення контенту існуючих освітніх програм.

 

Стейкхолдери

СтейкхолдериІІ

СтейкхолдериІІІ