Тематика кваліфікаційних магістерських робіт здобувачів вищої освіти освітнього рівня другого (магістерського) спеціальності 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація, освітньої програми 023.00.01 «Образотворче мистецтво»

Затвердження тематики кваліфікаційних магістерських робіт групи ОМм-1-23-1.4д

Тема кваліфікаційної магістерської роботи

ПІБ керівника

Сучасні тенденції стріт-арту на прикладі творчості Бенксі

Коновалова О.В., кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри образотворчого мистецтва

Художньо-конструктивні особливості вітражних світильників в східних і західних культурах світу

Коновалова О.В., кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри образотворчого мистецтва

Сюжети живописних творів воєнного часу в європейському мистецтві ХХ - початку ХХІ століть

Школьна О. В., доктор мистецтвознавства, професор, завідувач кафедри образотворчого мистецтва

Затвердження тематики кваліфікаційних магістерських робіт групи ОМм-1-22-1.4д

Тема кваліфікаційної магістерської роботи

ПІБ керівника

Розвиток символізму та сюреалізму в Україні кінця XIX-початку XXI століть

Михалевич В. В., кандидат культурології, доцент, доцент кафедри образотворчого мистецтва

Гаматичний хрест в історії декоративно-прикладного мистецтва

Барбалат О.В., старший викладач кафедри декоративного мистецтва та реставрації

Мотиви кохання на відстані у європейському образотворчому мистецтві

Михалевич В. В., кандидат культурології, доцент, доцент кафедри образотворчого мистецтва

Вплив творчості Джона Толкіна на сучасне візуальне мистецтво

Коновалова О.В., кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри образотворчого мистецтва

Жанр фентезі в образотворчому мистецтві XX-початку XXI століть

Братусь І.В., кандидат філологічних наук, доцент,  доцент кафедри образотворчого мистецтва

Сучасні стилістичні тенденції зображення натюрморту в творчості майстрів українського живопису ХХІ століття

Зайцева В.І., кандидат мистецтвознавства, доцент, доцент кафедри декоративного мистецтва та реставрації

Застосування техніки імпасто у поєднанні з лесуванням в творах художників-постімпресіоністів

Братусь І.В., кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри образотворчого мистецтва

Творчі пошуки Оділона Редона в межах ірреалізму та символізму

Братусь І.В., кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри образотворчого мистецтва

Образ однорога у художньому ткацтві Європи ХVІІ--XVIII століть

Барбалат О.В., старший викладач кафедри

Ілюстрації українських видавництва А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА та Старого Лева

Братусь І.В., кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри образотворчого мистецтва

Формування української художньої культури коміксів і графічних романів

Братусь І.В., кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри образотворчого мистецтва

Генеза і розвиток імпресіонізму в Україні кінця ХІХ- середини ХХ століть

Братусь І.В., кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри образотворчого мистецтва

Стильові особливості побутового жанру в українському живописі першої половини ХХ-початку ХХІ ст.

Братусь І.В., кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри образотворчого мистецтва

Портретний живопис в творчості митців Києва ХХ ст.

Братусь І.В., кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри образотворчого мистецтва

Роль 3D технологій в сучасному графічному мистецтві

Михалевич В. В., кандидат культурології, доцент, доцент кафедри образотворчого мистецтва