Успішний захист здобувачки аспірантури за напрямом 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація Ірини Володимирівни Ситник 17.10.2023 р.

17 жовтня 2023 р. у приміщенні адміністративного корпусу Київського університету імені Бориса Грінченка відбувся публічний захист дисертації на здобуття рівня доктора філософії аспірантки спеціальності 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація галузі знань 02 Культура і мистецтво Ірини Володимирівни Ситник за темою: «Творча діяльність Тетяни Яблонської у контексті культурно-мистецьких процесів України середини ХХ – початку ХХІ століть».

На засіданні спеціалізованої вченої ради були присутні: голова – доктор мистецтвознавства, професор, завідувач кафедри образотворчого мистецтва Київського університету імені Бориса Грінченка Школьна Ольга Володимирівна, рецензент – кандидат мистецтвознавства, доцент, заступник декана з наукової роботи Факультету образотворчого мистецтва і дизайну Київського університету імені Бориса Грінченка Зайцева Вероніка Іванівна; офіційні опоненти – доктор мистецтвознавства, професор, член-кореспондент НАМ України, заслужений діяч мистецтв України, професор Інституту проблем сучасного мистецтва НАМ України Роготченко Олексій Олексійович; доктор мистецтвознавства, професор, проректор з наукової та міжнародної діяльності Київської державної академії декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені Михайла Бойчука Юр Марина Володимирівна; кандидат мистецтвознавства, доцент, завідувач кафедри образотворчого мистецтва Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка» Зіненко Тетяна Миколаївна; науковий керівник – кандидат мистецтвознавства, доцент Київського університету імені Бориса Грінченка Коновалова Ольга Володимирівна.

Всі присутні відзначили високий професіоналізм здобувача третього освітнього рівня за спеціальністю 023 в межах освітньої програми Київського університету імені Бориса Грінченка (гарант програми – Школьна Ольга Володимирівна), низку цінних авторських напрацювань Ситник Ірини Володимирівни, її вагомий, значущий практичний і викладацький багаторічний досвід у галузі образотворчого мистецтва України, у тому числі як організатора і куратора виставкових проєктів в означеній царині, що суттєво позначилося на якості написання наукової роботи та її основних наукових положень і висновків.

Робота була виконана упродовж 2019–2023 рр. під керівництвом кандидата мистецтвознавства, доцента кафедри образотворчого мистецтва Київського університету імені Бориса Грінченка Коновалової Ольги Володимирівни у межах планової наукової роботи кафедри образотворчого мистецтва Факультету образотворчого мистецтва і дизайну.

Особливу подяку всі присутні висловили представникам Докторської школи й адміністрації Київського університету імені Бориса Грінченка (зокрема, кандидату філософських наук, методисту – відповідальній особі за супровід діяльності разових спеціалізованих рад Університету Сало Ганні Вікторівні; кандидату педагогічних наук, завідувачу аспірантури, докторантури – керівнику Докторської школи Університету Тригуб Ілоні Іванівні; методистам Докторської школи Університету Папушняк Юлії Василівні та Хабловій Богдані Анатоліївні), а також персонально – доктору філологічних наук, професору, проректору з наукової роботи Університету Вінніковій Наталії Миколаївні, декану Факультету образотворчого мистецтва Київського університету імені Бориса Грінченка Ковальчуку Остапу Вікторовичу.