IMG20210703194125380-1
Контактна інформація

o.shkolna@kubg.edu.ua
02154, Київ, бул. І. Шамо, 18/2

Школьна Ольга Володимирівна

Завідувач кафедри образотворчого мистецтва, доктор мистецтвознавства, професор

Науковий ступінь, вчене звання

Доктор мистецтвознавства, професор

Обов'язки/Дисципліни, що викладає

 • Історія образотворчого мистецтва
 • Історія образотворчого мистецтва та архітектури, Історія українського мистецтва
 • Історія ювелірного мистецтва
 • Науково-дослідна інфраструктура в галузі: робота з науковими текстами

 

Профіль Google Scholar

Е-портфоліо

Біографія

Освіта:

2000-го р. закінчила  мистецтвознавчий факультет «Академії образотворчого мистецтва і архітектури», кваліфікація – мистецтвознавець;

2008 у Львівській національній академії мистецтва захистила кандидатську дисертацію за темою: «Творчість і мистецько-педагогічна діяльність Михайла Жука в контексті становлення української школи художників фарфору (перша половина ХХ століття)» (спеціальність 17.00.06 – декоративне і прикладне мистецтво);

З 2014-го – старший науковий співробітник;

2014 у Національній академії керівних кадрів культури і мистецтв захистили докторську дисертацію за темою: «Мистецтво фарфору-фаянсу України кінця ХІХ – початку ХХІ століття: типологія, художні особливості, стилістика» (шифри 26.00.01 – теорія та історія культури та 17.00.06 – декоративне і прикладне мистецтво).

 

Досвід роботи:

2000–2001 рр. – молодший науковий співробітник фондового відділу фарфору й скла Державного музею українського народного декоративного мистецтва, одночасно редактор часопису «Ант»;

2001–2002 рр. – науковий співробітник фондового відділу фарфору й скла Державного музею українського народного декоративного мистецтва, одночасно редактор часопису «Ант»;

2002 – вчений секретар відділу образотворчого мистецтва Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології НАН України імені Максима Рильського;

2005 – мистецтвознавець відділу образотворчого мистецтва Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології НАН України імені Максима Рильського;

2007 – вчений секретар відділу образотворчого мистецтва Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології НАН України імені Максима Рильського;

2008 – молодший науковий співробітник, вчений секретар відділу образотворчого мистецтва Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології НАН України імені Максима Рильського;

2008–2009 – голова інвентаризаційної комісії львівського Центру іудаїки та єврейського мистецтва ім. Фаїни Петрякової;

2009 – проректор з наукової роботи Київського державного інституту декоративно-прикладного мистецтва і дизайну ім. Михайла Бойчука;

2009–2011 – докторант Львівської національної академії мистецтва (факультет Історії та теорії мистецтва), спеціальність 17.00.06 – декоративне і прикладне мистецтво;

2012–2013 – начальник відділу музейної справи управління музейної справи та нормативно-методичного забезпечення переміщення культурних цінностей Департаменту культурної спадщини та культурних цінностей Міністерства культури України;

2012–2014 – доцент кафедри мистецтвознавства та експертної діяльності Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв;

2015–2016 – професор ВПНЗ Київський університет культури; професор, завідувач кафедри мистецтвознавства Київського національного університету культури і мистецтв;

2015–2016 – професор кафедри мистецтвознавства та експертизи Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв; професор кафедри культурології Київського національного університету культури і мистецтв;

2016–2017 рр. – професор кафедри мистецтв ВПНЗ Київський університет культури; професор кафедри графічного дизайну КНУКіМ;

З 2017 – завідувач кафедри образотворчого мистецтва, професор Київського університету імені Бориса Грінченка.

 

Професійний і науковий інтерес:

фахівець з питань Межигір’я, українських фарфору, фаянсу, скла, художнього текстилю.

 

Публікації:

Монографії:

 1. Школьна О. Київський фарфор ХХ століття / О. Школьна. – К. : Інтертехнологія,  2011. – 400 с. : іл.
 2. Школьна О. Фарфор-фаянс України: інфраструктура галузі, промислова та економічна політика, організаційно-творчі процеси. Кн. 1 / Ольга Школьна. – К. : День Печати, 2011. – 400 с. : іл.
 3. Школьна О. Фарфор-фаянс України: інфраструктура галузі, промислова та економічна політика, організаційно-творчі процеси. Кн. 2. ЧастинаФарфор-фаянс України. Історія виробництв. Таблиці. Реєстр імен провідних майстрів галузі / Ольга Школьна. – К. : День Печати, 2013. – 400 с. : іл.

Науково-методичні праці:

 1. Школьна О. Методичні рекомендації для індивідуального засвоєння студентами теми «Сантехнічний фарфор та фаянс України ХІХ – початку ХХ століття: типологія, художні особливості, стилістика» з програми курсу «Історія мистецтва за фахом (художня кераміка)» / факультет «ДПМ» Київського державного інституту декоративно-прикладного мистецтва і дизайну ім. М. Бойчука / О. Школьна. – К., 2009. – 24 с. : іл.
 2. Школьна О. Методичні рекомендації для індивідуального засвоєння студентами теми «Ритуальний єврейський фаянс України кінця ХІХ – початку ХХ століття: типологія, художні особливості, стилістика» з програми курсу «Історія мистецтва за фахом (художня кераміка)» / факультет «ДПМ» Київського державного інституту декоративно-прикладного мистецтва і дизайну ім. М. Бойчука / О. Школьна. – К., 2009. – 24 с. : іл.
 3. Школьна О. Методичні рекомендації для індивідуального засвоєння студентами теми «Фарфорова лялька України к. ХІХ – ХХ століття. Історія розвитку. Функціональні та художні особливості. Номінація» з програми курсу «Історія мистецтва за фахом (художня кераміка)» / факультет «ДПМ» Київського державного інституту декоративно-прикладного мистецтва і дизайну ім. М. Бойчука / О. Школьна. – К., 2009. – 24 с. : іл.
 4. Школьна О. Методичні рекомендації для індивідуального засвоєння студентами теми «Фарфорові та фаянсові іконостаси України другої половини ХІХ – початку ХХ століття: типологія, художні та технічні особливості, стилістика» з програми курсу «Історія мистецтва за фахом (художня кераміка)» / факультет «ДПМ» Київського державного інституту декоративно-прикладного мистецтва і дизайну ім. М. Бойчука / О. Школьна. – К., 2009. – 24 с. : іл.
 5. Школьна О. Робоча програма з дисципліни «Аналіз творів мистецтва»: Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв / О. Школьна. – К. : НАКККіМ, 2012. – 16 с.
 6. Школьна О. Робоча програма з дисципліни «Художня критика»: Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв / О. Школьна. – К. : НАКККіМ, 2012. – 16 с.

 

Статті у наукових фахових виданнях:

 1. Школьна О. Кохання і фарфор: посуд для інтимного простору. Куртуазний характер окремих термінологічних дефініцій / Ольга Школьна // Твердиня над Іквою: Матеріали міжнародної наукової історико-краєзнавчої конференції, присвяченої 520-річчю Дубенського замку / Управління культури і туризму Рівненської обласної державної адміністрації, Державний історико-культурний заповідник міста Дубна. – Дубно, 2012. – С. 232-238.
 2. Школьна О. Культура харчування еліти українського суспільства ХVІІ–ХІХ століть: типологія форм фарфоро-фаянсових виробів для напоїв / Ольга Школьна // Праці Центру пам’яткознавства : зб. наук. пр. / за ред. О. Титової та ін.; Центр пам’яткознавства НАН України і УТОПІК, 2012. – С. 246-255.
 3. Школьна О. В. Фаянсовий трактирний посуд і «танжери» в побуті українців ХІХ – першої половини ХХ століття / О. В. Школьна // Мистецтвознавство України: зб. наук. пр. – Вип. 13. – К. : Фенікс, 2013. – С. 224-234.
 4. Школьна О. Дибинецька фаянсова фабрика графів Браницьких на Київщині: за першоджерелами / О. Школьна // Актуальні проблеми мистецької практики і мистецтвознавчої науки: Мистецькі обрії’2013. – №5(16). – К. : Фенікс, 2013. – 245-252.
 5. Школьна О. Експеримент у ювелірно-архітектурному фарфорі Льядро: вектори неосимволізму, ар деко у світлі постпостмодерних тенденцій / О. Школьна // Українська керамологія: Національний науковий щорічник. За рік 2008: Експеримент у сучасній керамології / за ред д.і.н. О. Пошивайла. – Опішне : Українське народознавство, 2013. – Кн. ІV. – Т. І. – С. 411-425.
 6. Школьная О. Автор фарфоровой вазы, исполненной к 40-летию Белорусской ССР Владимир Васильевич Лапин / Ольга Школьная // Традыцыі і сучасны стан культуры і мастацтваў : У 5 частках. Ч. 2 : Праблемы захавання і папулярызацыі культурнай спадчыны : мат. Міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі : г. Мінск, 25–26 красавіка 2013 г. / уклад. Ю. В. Пацюпа; рэдкал. : А. І. Лакотка [i iнш.]; Цэнтр даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры НАН Беларусi. – Мінск : Права і эканоміка, 2013. – С. 148-152.
 7. Школьна О. Фарфорові іконостаси, біля яких молився останній гетьман України / О. Школьна // Історія релігій в Україні: науковий щорічник / упоряд. О. Киричук, М. Омельчук, І. Орлевич. – Львів : Інститут релігієзнавства – філія Львівського музею історії релігії; вид-во «Логос», 2014. – Книга ІІ. – С. 464-473.
 8. Школьна О. Фаянсові писанки Києво-Межигірської фаянсової фабрики / О. Школьна // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв : наук. журнал. – К. : Міленіум, 2014. – № 2. – С. 204-208.
 9. Школьна О. Духовно-естетичний спадок і філософія фарфору Китаю в розвитку культури «білого золота» європейських держав нового часу / О. Школьна // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури: зб. наук. праць. – Вип. ХХХІІ. – К., 2014. – С. 58-67.
 10. Школьна О. Шовк у побуті українців ХVІІ–ХІХ століть і питання його музейного експонування / О. Школьна // Питання історії, науки і техніки. – 2014. – №3. – С. 61-73.
 11. Школьна О. Концепція розвитку музейної галузі в умовах тотального недофінансування і маніпуляцій в сфері культурних цінностей / О. Школьна // Музеї і освіта: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції в Національній академії керівних кадрів культури і мистецтв 13–14 листопада 2014 року. – К. : НАКККіМ, 2014. – С. 180–194.
 12. Школьна О. В. Памяті славетного майстра українського фарфору, Народного художника України Івана Михайловича Віцька [Текст] / О. В. Школьна // Праці центру памяткознавства. – К., 2014. – Вип. 26. – С. 232–246.
 13. Школьна О. Метаморфози творчої діяльності Івана Григоровича-Барського / О. Школьна // Сучасні дослідження української культури / Współczesne badania nad ukraińską kulturą: наук. зб. кафедри україністики Варшавського університету. Т. Х / за ред. Марти Замбжицької, Пауліни Олеховської та Катажини Якубовської-Кравчик. – ; Івано-Франківськ, 2015. – С. 320-354.
 14. Школьна О. Релігійне наповнення духовного життя родини архітектора українського бароко І. Григоровича-Барського: вектори Київ-Львів-Межигір’я / О. Школьна // Історія релігій в Україні [Текст] : наук. щоріч. Кн. 2 / Ін-т релігієзнавства філія Львівського музею історії релігій, Львівське від-ня Ін-ту укр. археографії. Львів : Логос, 2015. 260-270.
 15. Школьная О. Украинский фарфор-фаянс в кругу европейских школ и современные пути его исследования / О. Школьная // Артэфакт. – 2/2014. Навукова-метадычны часопіс. – Мінск : БДАМ, 2014. – С. 46-56.
 16. Школьна О. Мольфарка карпатської краси: до 80-річчя Раїси Володимирівни Захарчук-Чугай / О. Школьна // Актуальні проблеми мистецької практики і мистецтвознавчої науки: Мистецькі обрії ’2014: зб. наук. праць / редкол. А. Пучков та ін. – К. : Фенікс, 2014. – Вип. 6(17). – С. 207-210.
 17. Shkolna O. Pottery and Porcelain of Georgia // Oxford Review of Education and Science, «Oxford University Press». – 2015. – № 1(9). – P. 636-642. SCOPUS.
 18. Школьна О. Персиярни этнической Украины в составе Речи Посполитой ХVІІ – начала ХІХ столетий / О. Школьна // Cambridge Journal of Education and Science. – N.2. (14), July-December, 2015. – VOLUME VІ. – «Cambridge University Press», 2015. – Р. 304-310. SCOPUS.
 19. Школьна О. Штрихи до біографії першопрохідця українського фарфору Лева Долинського: до 110-річчя від Дня народження / О. Школьна // Мистецтвознавство України : зб. наук. праць [Текст] / Ін-т проблем сучас. мистец. НАМ України; редкол. : А. В. Чебикін (голова редкол.), О. К. Федорук (голов. ред.), М. І. Яковлєв (заст. гол. редкол.) [та ін.] – К. : Фенікс, 2015. – Вип. 15. – С. 135-138.
 20. Школьна О. Мистецтвознавчо-творчий доробок визначного бойчукіста Пантелеймона Никифоровича Мусієнка / О. Школьна // Мистецтвознавство України : зб. наук. праць [Текст] / Ін-т проблем сучас. мистец. НАМ України; редкол. : А. В. Чебикін (голова редкол.), О. К. Федорук (голов. ред.), М. І. Яковлєв (заст. гол. редкол.) [та ін.] К. : Фенікс, 2015. Вип. 15. – С. 139–143.
 21. Школьна О. Непересічний дослідник волокитинськогофарфоруЇвга Спаська: До 125-річчя від дня народження / О. Школьна // МІСТ : Мистецтво, історія, сучасність, теорія : зб. наук. пр. з мистецтвознав. ікультурології [Текст] / Ін-т проблем сучас. мистец. НАМ України ; редкол. : В. Д. Сидоренко (голова редкол.), О. О. Роготченко (гол. ред.), А. О. Пучков (заст. гол. ред.) та ін. К. : Фенікс, 2015. Вип. 11. – С. 311–315.
 22. Школьна О. Вчений з когорти визначних українських мистецтвознавців 1960–1980-х Олег ОльгердовичЧарновський / О. Школьна // Актуальні проблеми мистецької практики і мистецтвознавчої науки : Мистецькі обрії ’2015 : зб. наук. праць [Текст] / Ін-т проблем сучас. мистец. НАМ України ; наук. керівник теми і голов. наук. ред. М. І. Яковлєв ; редкол. : А. В. Чебикін, М. І. Яковлєв, А. О. Пучков та ін. К. : Фенікс, 2015. Вип. 7 (18). – С. 197–199.
 23. Школьна О. Відкривач української фаянсової промисловості, видатний історик-джерелознавець Олександр Петрович Оглоблін / О. Школьна // Художня культура. Актуальні проблеми : наук. вісник [Текст] / Ін-т проблем сучас. мистец. НАМ України ; редкол. : В. Д. Сидоренко (голова редкол.), О. К. Федорук (гол. ред.), А. О. Пучков (заст. гол. ред.) та ін. – К.: Фенікс, 2015. – Вип. 11. – С. 294-301.
 24. Школьна О. До85-річчя від дня народження Фаїни Петрякової (23.09.1931 – 05.06.2002) / О. Школьна // Вісник КНУКіМ. Серія «Мистецтвознавство» : зб. наук. праць. Вип. 33 / М-во освіти і науки України, М-во культури України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ : Видав. центр КНУКіМ, 2015. – С. 174-181.
 25. Школьна О. Художні особливості перської обличкувальної кераміки Тебрізу ХVІІІ–ХІХ ст. / О. Школьна // Australian Journal of Education and Science. – № 2 (16), July-December, 2015. – VOLUME II. – The University of Sydney : Sydney University Press, 2015. – Р. 448-455.  SCOPUS.
 26. Школьна О. Типологія та мотиви оздоблення групи східного тонкокерамічного посуду країн Кавказу та Середньої Азії в ХХ – на початку ХХІ ст. / Ольга Школьна // Сучасне мистецтво: наук. зб. / Ін-т проблем сучас. мистец. НАМ України ; редкол. : В. Д. Сидоренко (голова редкол.), А. О. Пучков (заст. гол. ред.) та ін. – К.: Фенікс, 2016. – Вип. ХІІ. – С. 203-208.
 27. Школьна О. Глини, маси та глазурі на Києво-Межигірській фаянсовій фабриці у ХІХ столітті / О. Школьна // МІСТ: Мистецтво, історія, сучасність, теорія: зб. наук. пр. / Ін-т проблем сучас. мистец. НАМ України ; редкол. : В. Д. Сидоренко (голова редкол.), О. О. Роготченко (гол. ред.), А. О. Пучков (заст. гол. ред.) та ін. – К.: ІПСМ НАМ України, 2016. – Вип. 12. – С. 278-287.
 28. Школьна О. Творчість модельників Києво-Межигірської фаянсової фабрики у середині XIX століття / О. Школьна // Мистецтвознавство України : зб. наук. пр. / Ін-т проблем сучас. мистец. НАМ України ; редкол. : А. В. Чебикін (голова редкол.), О. К. Федорук (гол. ред.), М. І. Яковлєв (заст. гол. ред.) та ін. – К.: Фенікс, 2016. – Вип. 11. – С. 156-161.
 29. Школьна О. Лінія формотворення і модельно-скульптурна частина Києво-Межигірської фаянсової фабрики кінця XVIIІ–XIX століть / О. Школьна // Актуальні проблеми мистецької практики і мистецтвознавчої науки: Мистецькі обрії ‘2016: зб. наук. пр. / Ін-т проблем сучас. мистец. НАМ України ; редкол. : А. В. Чебикін (голова редкол.), М. І. Яковлєв, А. О. Пучков та ін. – К.: Фенікс, 2016. – Вип. 11. – С. 156-161.
 30. Школьна О. Цикл фабрикації продукції та специфіка устаткування виробництва Києво-Межигірської фаянсової фабрики протягом ХІХ століття / О. Школьна // Сучасні проблеми дослідження, реставрації та збереження культурної спадщини: зб. наук. пр. / Ін-т проблем сучас. мистец. НАМ України ; редкол. : В. Д. Сидоренко (голова редкол.), А. О. Пучков (заст. гол. ред.) та ін. – К.: Фенікс, 2016. – Вип. 12. – С. 299-306.
 31. Школьна О. В. Походження орнаментики кунтушевих поясів України, Білорусі та Польщі XVII–XIX століть / О. Школьна // Художня культура. Актуальні проблеми: наук. вісник / Ін-т проблем сучас. мистец. НАМ України ; редкол. : В. Д. Сидоренко (голова редкол.), О. К. Федорук (заст. гол. ред.), А. О. Пучков (заст. гол. ред.) та ін. – К.: Фенікс, 2016. – Вип. ХІІ. – С. 203-208.
Powered by SobiPro