Опонування професора Школьної О. В. дисертантці на здобуття ступеня доктора філософії з мистецтвознавства Дмитренко Н. В. у НАОМА 01.12.2023 р.

01.12.2023 доктор мистецтвознавства, професор, завідувач, професор кафедри образотворчого мистецтва Факультету образотворчого мистецтва і дизайну Школьна Ольга Володимирівна виступила в якості першого офіційного опонента на захисті дисертації Дмитренко Наталії Василівни «Іконографія, семантика та стиль сюжету «Таємна вечеря» у візантійському мистецтві», поданої на здобуття наукового ступеня доктора філософії з мистецтвознавства у разовій спеціалізованій вченій раді Національної академії образотворчого мистецтва і архітектури Міністерства культури та інформаційної політики України, м. Київ, створеній рішенням Вченої ради НАОМА.

На заході також були присутні голова разової спеціалізованої вченої ради – доктор мистецтвознавства, доцент, доцент кафедри дизайну факультету образотворчого мистецтва та реставрації Національної академії образотворчого мистецтва та архітектури Павельчук Іванна Андріївна; рецензент – кандидат мистецтвознавства, старший викладач НАОМА Ревенок Наталія Миколаївна, та офіційні опоненти – доктор мистецтвознавства, професор, професор кафедри хореографії та мистецтвознавства факультету педагогічної освіти Львівського державного університету фізичної культури імені Івана Боберського Одрехівський Роман Васильович і кандидат мистецтвознавства, старший науковий співробітник відділу мистецтвознавства Інституту народознавства Національної академії наук України Лесів Андрій Петрович.

Особливу увагу присутніх привернув якісний ілюстративний матеріал роботи, що стосувався втілення й інтерпретації сюжету «Тайної вечері» провідними майстрами монументально-декоративного живопису, іконопису, мозаїк, книжкової мініатюри і декоративно-прикладного мистецтва доби Середньовіччя, виконаних у межах іконографії східного, православного і латинського, католицького обрядів з відповідною символікою та семантикою образів.

За результатами розгляду зазначеної роботи членами разової спеціалізованої вченої ради було ухвалено рішення щодо присудження ступеня доктора філософії галузі знань 02 Культура і мистецтво на підставі прилюдного захисту дисертації Дмитренко Н. В. «Іконографія, семантика та стиль сюжету «Таємна вечеря» у візантійському мистецтві» за спеціальністю 023 «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація» 01 грудня 2023 р.