imgimage-1
Контактна інформація

(044) 294-00-25
s.strieltsova@kubg.edu.ua
02154, Київ, бул. І. Шамо, 18/2, каб. 119

Стрельцова Світлана Вікторівна

Заступник декана з науково-педагогічної та соціально-гуманітарної роботи

Біографія

Е-портфоліо

Профіль Google Scholar

Стрельцова Світлана Вікторівна, працює в Київському університеті імені Бориса Грінченка з 2016 року, має досвід практичної роботи за спеціальністю 21 рік.

У 1999 році закінчила Луганський коледж культури та мистецтв, диплом з відзнакою, спеціальність «Образотворче мистецтво спеціалізація Живопис», кваліфікація «художник, викладач».

У 2005 році закінчила Національну академію образотворчого мистецтва і архітектури, за спеціальністю «Образотворче та декоративно-прикладне мистецтво», кваліфікація «художник-графік-дизайнер, дослідник, викладач».

У 2011 році закінчила асистентуру-стажування, НАОМА.  

З 2016 року обіймає посаду викладача кафедри образотворчого мистецтва Інституту мистецтв Київського університету імені Бориса Грінченка. З 2020 - старшого викладача кафедри образотворчого мистецтва Інституту мистецтв Київського університету імені Бориса Грінченка.

З 2020 року аспірантка Київського університету імені Бориса Грінченка за спеціальністю 023 «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація».

З 2022 року обіймає посаду заступник декана з науково-педагогічної та соціально-гуманітарної роботи Факультету образотворчого мистецтва і дизайну Київського університету імені Бориса Грінченка.

Учасниця 34 Міжнародних та Всеукраїнських професійних мистецьких виставок та конкурсів. Арт-куратор і модератор Всеукраїнського Фестивалю-конкурсу образотворчого і декоративно-прикладного мистецтва «Мальовнича Україна», організатор і модератор Арт-проєкту  «Барви життя – 2019».  Член журі Міських учнівських олімпіад  з образотворчого мистецтва, член журі Всеукраїнського конкурсу-виставки художніх творів дітей та молоді «ChildArt.org», член журі Відкритого патріотичного фестиваль-конкурсу «Народ-герой героїв появляє». Член експертної групи з мистецтва з надання грифів навчальній літературі та навчальним програмам, відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 05.08.2022 № 700. Член експертної комісії з мистецтва з надання грифів навчальній літературі та навчальним програмам, відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 17.08.2021 № 912

Має 22 наукові та науково-методичних публікації, у тому числі наукові праці у фахових виданнях – 8; статті у журналах, які входять до наукометричних баз даних – 9; у тому числі 1 фахова стаття у періодичних виданнях, включених до наукометричних баз Scopus та Web of Science. Також брала участь у 17 науково-практичних конференціях (з них 5 – міжнародні), присвячених актуальним питанням образотворчого мистецтва та освіти.

Викладає навчальні дисципліни для здобувачів освіти спеціальності 023 «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація» освітнього рівня першого (бакалаврського) освітньої програми 023.00.01» викладала такі дисципліни: «Академічний рисунок», «Академічний живопис», «Композиція», «Витинанка», «Пленерна практика».

Здійснює керівництво дипломними проєктами здобувачів освіти освітнього рівня першого (бакалаврського) та другого (магістерського).

Розробила електронний навчальний курс для здобувачів освіти денної форми навчання з дисципліни «Витинанка» зі спеціальності «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація», який пройшов сертифікацію (Наказ № 244 від 08.05.2023) та впроваджений у навч. процес з 2022 р. (URL: https://elearning.kubg.edu.ua/course/view.php?id=26768).

Powered by SobiPro