Успішний захист Олександри Володимирівни Барбалат з наукової школи Ольги Володимирівни Школьної 11.10.2023 р.

11 жовтня 2023 р. у приміщенні адміністративного корпусу Київського університету імені Бориса Грінченка відбувся публічний захист дисертації на здобуття рівня доктора філософії старшого викладача Факультету образотворчого мистецтва і дизайну Олександри Володимирівни Барбалат за темою: «Візантійсько-києворуські золотарські традиції в сучасному ювелірному мистецтві України».

Це був перший разовий захист, організований у нашому закладі за шифром 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація, в галузі знань 02 Культура і мистецтво.

На засіданні спеціалізованої вченої ради були присутні: голова – доктор педагогічних наук, професор Київського університету імені Бориса Грінченка Руденченко Алла Андріївна, рецензент – кандидат мистецтвознавства, доцент Київського університету імені Бориса Грінченка Коновалова Ольга Володимирівна, офіційні опоненти – доктор мистецтвознавства, професор, член-кореспондент НАМ України, заслужений діяч мистецтв України, професор Інституту проблем сучасного мистецтва НАМ України Роготченко Олексій Олексійович; доктор мистецтвознавства, професор, заслужений діяч мистецтв України, професор Львівської національної академії мистецтв Шмагало Ростислав Тарасович; кандидат мистецтвознавства, старший викладач Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка Луць Сергій Васильович; науковий керівник – доктор мистецтвознавства, професор Київського університету імені Бориса Грінченка Школьна Ольга Володимирівна.

Всі присутні відзначили надзвичайно високий рівень підготовки здобувача третього освітнього рівня за спеціальністю 023 в межах освітньої програми Київського університету імені Бориса Грінченка (гарант програми – Школьна Ольга Володимирівна), низку цінних техніко-технологічних вмінь і навичок Барбалат Олександри Володимирівни, її 25-річний вагомий, значущий практичний досвід у галузі ювелірного мистецтва України, у тому числі як організатора і куратора міжнародних проєктів в означеній царині, що суттєво позначилося на якості написання наукової роботи та її основних наукових положень і висновків.

Робота була виконана упродовж 2018–2023 рр. під керівництвом доктора мистецтвознавства, професора, завідувача кафедри образотворчого мистецтва Київського університету імені Бориса Грінченка Школьної Ольги Володимирівни у межах планової роботи її школи «Духовне зростання особистості під призмою теорії та практики мистецтва і дизайну» (заснована 2009 р.).

Особливу подяку всі присутні висловили представникам Докторської школи Київського університету імені Бориса Грінченка (зокрема, кандидату філософських наук, методисту – відповідальній особі за супровід діяльності разових спеціалізованих рад Університету Сало Ганні Вікторівні; кандидату педагогічних наук, завідувачу аспірантури, докторантури – керівнику Докторської школи Університету Тригуб Ілоні Іванівні; методистам Докторської школи Університету Папушняк Юлії Василівні та Хабловій Богдані Анатоліївні), а також персонально – доктору філологічних наук, професору, проректору з наукової роботи Університету Вінніковій Наталії Миколаївні, декану Факультету образотворчого мистецтва Київського університету імені Бориса Грінченка Ковальчуку Остапу Вікторовичу, заступнику декана Факультету образотворчого мистецтва Університету з наукової роботи Зайцевій Вероніці Іванівні.